Sekretesspolicy

trescal_home_header_1

Genom att öppna, visa och använda denna webbplats medger du till att ha läst och accepterat denna sekretesspolicy, samt till att du samtycker till att följa dess villkor.

Se även våra juridiska meddelanden.

Det är viktigt för oss att respektera din integritet och skydda din information. Trescal avser att respektera och skydda integriteten för användare av denna webbplats. Vi åtar oss att inte frivilligt lämna ut identifierbar information om våra kunder till tredje part utan föregående tillstånd från den berörda användaren.

PERSONUPPGIFTER

Insamling av information och personuppgifter

Trescal begär endast vissa specifika typer av personlig och nominativ information. På ett fåtal platser på vår webbplats ber vi dig om information som gör det möjligt för oss att underlätta ditt besök på vår webbplats eller att följa upp ditt besök. Vi kan be dig uppge namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, jobbtyp och andra liknande personuppgifter som krävs för registrering eller prenumeration på våra tjänster eller erbjudanden. I enlighet med lagen om dataskydd nr 78-17 av den 6 januari 1978 kan du få åtkomst till dina personliga uppgifter, samt vid behov be att få dem ändrade eller raderade genom att kontakta ”contact.dpo@trescal.com”.

Informationshanteringens användning och syften

Den informationen som du tillhandahåller kommer att förvaras konfidentiellt och uteslutande användas som en del av ditt förhållande som kund med Trescal och de företag som ägs direkt eller indirekt av Trescal International (”Anslutna företag”). Den behandling av personuppgifter som Trescal tillämpar via kontaktformuläret är avsedd för följande ändamål:

 • Hantering och utskick ut e-post eller nyhetsbrev, samt kommersiell prospektering av användare som har gett sitt samtycke
 • Komplettering av den information som samlas in på vår webbplats eller som slås samman med data från våra anslutna företag
 • Kartläggning av våra användares demografiska egenskaper, samt spridning av statistik och annan allmän marknadsinformation om Trescal där dessa demografiska egenskaper alltid representerar kollektiv information och aldrig kan användas för att identifiera en specifik användare
 • Delning av personlig identifierbar information med våra anslutna företag för att förbättra marknadsföringen av våra produkter och tjänster till användare
 • Utnämnande av generaliserad information om användare för att beskriva våra tjänster och produkter för partners, annonsörer och andra tredje parter, både befintliga eller framtida, samt för andra lagligt giltiga ändamål, i synnerhet planering och implementering av våra erbjudande- eller reklamkampanjer
 • Hantering och behandling av förfrågningar om tillgång, ändring, radering av data, samt invändning eller begränsning av behandlingen
 • Hantering, behandling, samt svar på frågor, förfrågningar och krav från användare

Korrekt information och uppdateringar

Det är användarnas ansvar att se till att informationen de anger är korrekt och aktuell.

Överföring

Trescal kommer inte utan ditt tillstånd frivilligt att lämna ut dina personliga uppgifter till något externt företag för användning i marknadsföring. Information som kan kopplas till dig (såsom ditt namn, adress och telefonnummer) eller som är kopplade till dina inköp kommer inte att lämnas ut, säljas eller uthyras till externa företag. Denna personliga information kan delas med agenter eller företag som är underleverantörer åt Trescal eller Trescals anslutna företag i syfte att tillhandahålla tjänster på uppdrag av Trescal.

Webbplatser från tredje part

Vi informerar dig härmed att andra webbplatser som du eventuellt öppnar via vår egen webbplats kan samla in individuellt identifierbar information om dig. Denna sekretesspolicy gäller inte hantering av information på tredjepartswebbplatser som är länkade till denna webbplats.

Datalagringsperiod

Personuppgifterna som samlas in lagras och används under en period i enlighet med gällande lagstiftning och/eller standarder.

Följaktligen raderas de personuppgifter som har samlats in när någon av följande händelser inträffar:

 • Datalagringsperioden har löpt ut
 • En användares utövande av sin rätt till radering i enlighet med tillämpliga regler och metoder som anges i avsnittet ”Rätt att komma åt/ändra, samt radera/begränsa/invända mot” nedan

Sekretess och integritet

Trescal tillämpar alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att bevara sekretessen och integriteten för de personuppgifter de behandlar.

Trescal kan emellertid inte garantera att dessa åtgärder förhindrar alla risker för utlämnande av personuppgifter och kan inte hållas ansvarigt för någon säkerhetsbrist, i synnerhet inte i händelse av bedrägligt beteende från en tredje part eller om denna säkerhetsbrist beror på användaren. 

Du är ensam ansvarig för det lösenord du har valt för att få åtkomst till vissa delar av webbplatsen och för att inte avslöja det på något sätt.

Trescal har inga planer på att överföra personuppgifter till länder som inte har en tillräcklig skyddsnivå enligt den gällande lagstiftningen.

Rätt att komma åt/ändra, samt radera/begränsa/invända mot

I enlighet med gällande bestämmelser har användare rätt att komma åt, ändra, radera och begränsa användningen av de personuppgifter som behandlas av Trescal. Användare har också rätt att invända mot behandlingen av deras personuppgifter för prospekteringsändamål.

Användaren kan utöva dessa rättigheter när som helst och utan att behöva motivera dem, genom att använda kontaktformuläret på vår webbplats eller genom att skicka ett brev till följande adress: Trescal (contact.dpo@trescal .com), 18 rue Séguier 75006 Paris, Frankrike. Användaren ska också bifoga identitetsbevis.

COOKIES

Denna webbplats använder cookies. En cookie är en liten fil som lagras på din dator, mobil eller surfplatta när du besöker en webbplats.

Vi använder endast följande cookies:

 • Obligatoriska cookies, som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt: Autentisering för WordPress backoffice, registrering av preferenser angående allmänna dataskyddsbestämmelser (GDPR).
 • Valfria publikmätningscookies (t.ex. Google Analytics) och integration av tjänster från tredje part (t.ex. Youtube). 

Om du har gett ditt samtycke till att cookies ska deponeras av vår webbplats kan du dra tillbaka ditt samtycke genom att klicka här.

ÄNDRINGAR

Trescal förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller lägga till ytterligare information till denna sekretesspolicy. Därför bör du läsa sekretesspolicyn varje gång du besöker denna webbplats. Alla ändringar och tillägg till denna sekretesspolicy träder i kraft efter publicering på vår webbplats.