Övriga tjänster

Vår kärnverksamhet utgörs av  kalibrering, reparation och underhåll samt tillgångshantering av mätinstrument. Beroende på land erbjuder Trescal också andra tekniska tjänster

Du kan läsa mer om detta i våra landspecifika sidor

TECHNICAL_SPAIN_BILBAO_2020_DIMENSIONAL-85-1024×769

Inköp och hyra av utrustning

Trescal erbjuder sina kunder möjlighet att köpa alternativt hyra ny eller renoverad utrustning med medföljande garanti för såväl spårbarhet i det internationella systemet (SI) som för utrustningens metrologiska kvalitet. Dessa tjänster erbjuds som en del av tillgångshantering och optimeringstjänster, eller på begäran.

Trescal garanterar att företagets tekniska och ekonomiska rekommendationer är oberoende och relevanta.

Se specifika sidor över de länder i vilka Trescal erbjuder inköp och hyra av utrustning

 

Utbildning och rådgivning

Via Trescal Institute erbjuder Trescal utbildning inom metrologi och teknik för olika målgrupper på begäran från sina kunder. Utbildning ges i allt från metrologi till optimal användning av utrustning.

Våra kurser:

 • Är skräddarsydda för att passa Trescals kunder
 • Omfattar teoretiska och praktiska sessioner
 • Innehåller anpassade och regelbundet uppdaterade program
 • Leds av Trescal-utbildare som är experter inom sitt område

Trescal Institute finns i Tyskland, Asien, Frankrike, Storbritannien och USA.

Trescal erbjuder också rådgivningstjänster:

 • Full support under din ackrediterings- och/eller certifieringsprocess
 • Rådgivning när du flyttar ditt laboratorium
 • Rådgivning som en del av teknisk expertis
 • Och mycket annat

Validering och kvalificering

För kunder inom läkemedels- och kosmetikindustrin erbjuder Trescal också flera laboratorier som är specialiserade på validering och kvalificering.

Kvalificering
är en tjänst som visar att den installerade utrustningen  fungerar i enlighet med gällande bestämmelser under de olika kvalificeringsfaserna.

Validering
är dokumenterat bevis på att systemen, processerna och utrustningen uppfyller både kraven för deras avsedda användning och gällande bestämmelser.

Trescal erbjuder kvalificeringstjänster inom följande områden
Trescal erbjuder valideringstjänster inom följande områden
Vi erbjuder våra kunder följande
 • Hantering av rengöringsprocesser
 • Analytisk utrustning
 • Produktion och förpackningsutrustning
 • Expertis/rådgivning om GMP-, BNP- och QRM-standarder, 21 CFR del 11, bilaga 11 EU, GMP, GAMP5, dataintegritet
 • Rena lokaler
 • Termisk utrustning
 • Logistik
 • Kammare och isolatorer
 • Informationssystem
 • IT-infrastrukturer
 • Faciliteter och tjänster
 • Analytiska metoder
 • Tillverknings- och förpackningsprocesser
 • Rena lokaler/värme, ventilation och luftkonditionering (eller ”VVS”)
 • Kylkedjan
 • Transport
 • Användning av standarder som garanterar maximal noggrannhet
 • Specifika kvalifikationsstandarder
 • Trådlösa sensorer
 • Högkvalificerade och utbildade ingenjörer och tekniker
 • Ett tvärvetenskapligt team
 • Över 20 års kvalifikationserfarenhet

Och många fler tjänster!

Trescal erbjuder även en mängd andra tjänster:

 • Inspektion
 • Juridisk metrologi
 • Teknik: automatisering och specialdesign
 • 3D-mätning
 • Termoelementstillverkning
 • Elektriska och pneumatiska monteringsverktyg och system
 • Och annat