Tillgångshantering

Har du flera olika enheter som behöver kalibreras eller eftersöker du spårbarhet i en av dina anläggningar, nationellt eller internationellt?

trescal_asset_management_header_2

Hantering av all din utrustning

Trescal erbjuder anpassade tjänster för hantering av dina mätutrustningstillgångar.

Denna tjänst kan innehålla flera driftsnivåer, se nedan:

 • Hantering av instrumentinventarier och historik
 • Hantering av metrologi och enhetsunderhåll
 • Hantering av enhetens tillgänglighet och dess driftskostnader

Trescal har utvecklat verktyg och metoder för att stödja och optimera dessa servicenivåer, i synnerhet:

 • Dedikerad programvara
 • Strömlinjeformning och poolningslösningar för tillgångshantering
 • En metod för optimering av kalibreringsintervall (OiCM)

Dessa tjänster tillhandahålls av specialister. Deras rekommendationer uppfyller kraven i standarderna ISO 9001 och ISO/IEC 17025.Se alla våra certifieringar.

Sammanfattningsvis

innefattar Trescals tillgångshanteringstjänster följande:

 • En nyckelfärdig tjänst som kan kopplas till metrologi
 • Ett verktyg för tillgångshantering
 • Ett rapporteringsverktyg
 • En dedikerad kundportal
 • Kompetens och behärskning av tekniska data och affärsdata
 • Kontrollerad och omfattande hantering
 • Tillgång till avancerade och interaktiva funktioner
 • En flerspråkig lösning