Varför arbeta på Trescal

Trescals huvuduppgift är att säkerställa att de mätningarna som utförs i industrier världen över är tillförlitliga

trescal_why_work_at_trescal_header

Vårt yrke består därför av att tillhandahålla tekniska tjänster avsedda för industrin. Trescal stöder både små och medelstora företag samt stora internationella grupper, oavsett geografiskt läge och bransch, inklusive luftfart, rymd, försvar, energi, läkemedel och medicinsk industri, fordons- och transportindustrin, olja och gas, petrokemi, kosmetika och telekom.

Nyckeln till Trescals framgång ligger alltså i våra medarbetares dagliga engagemang och deras passion för yrket.

Därför är Trescal så måna om att erbjuda utbildning och karriärmöjligheter för medarbetare som är redo att fullt ut satsa på sitt yrke.

Varför arbeta på Trescal?

Läs vad våra medarbetare har att säga:

Det här erbjuder vi våra team

 • En motiverande, trygg och etisk arbetsmiljö
 • Resultatbedömningar baserade på objektiva och standardiserade kriterier i syfte att på ett rättvist sätt belöna alla medarbetares arbetsinsats
 • Identifiering, erkännande och utveckling av alla medarbetares individuella expertis
 • Regelbunden vidareutbildning av våra medarbetare i syfte att bygga en lärande verksamhet
 • Ledande inom kalibreringstjänster för industrin
 • 15 % tillväxt per år sedan 2007
 • 3 850 medarbetare i 26 olika länder
 • Omkring 700 nya medarbetare rekryteras varje år över hela världen
 • Över 70 000 kunder, inklusive branschens alla stora namn i branschen

Våra medarbetare berättar

Vad våra medarbetare har att säga om Trescal

Vi arbetar dagligen i små team och samarbete är en nyckelfaktor för att lyckas inom Trescal.

Tack vare lagarbete och stödet från våra globala kollegor går det att få otroliga saker gjorda på Trescal.

Trescal är känd för att vara en utmärkt skola inom teknisk kompetens.

Tack vare Trescal Institute har vi en betydande fördel eftersom vi får möjlighet att lära oss från experter

Våra team är medvetna om att de utför arbete med ett högt mervärde för prestigefyllda kunder inom branschen.

Trescal tillhandahåller arbete med högt värde.

Verkliga möjligheter för intern utveckling, både nationellt och internationellt.

Om du är motiverad kan du vidareutvecklas och snabbt klättra inom Trescal.

En mängd olika karriärvägar och globala möjligheter är en riktig tillgång.

Trescal är ett äventyrligt företag på så vis att det etablerar sig överallt, i hela Europa, Amerika, Asien och Afrika med Maghreb.

Arbetsplatserna kontrolleras och granskas regelbundet för att säkerställa att alla erbjuder bra arbetsvillkor.

Det är lätt att ta sig till jobbet ocTrevlig arbetsplats med god flexibiliteth arbetsplatsen är bra.

Flexibilitet i arbetet innebär en sund balans mellan yrkesliv och privatliv.

Trescal erbjuder flexibla arbetstider och en bra balans i arbetslivet.

Jobbsäkerhet i och med att företaget har vuxit varje år sedan 2007.

Jag är stolt över att arbeta för ett mycket stabilt företag.

Kontinuerlig vidareutbildning
Trescal Institute

Trescal uppmuntrar sina medarbetare att fortsätta utveckla sina färdigheter under i hela sin karriär.

Därför har Trescal inrättat ett utbildningscenter kallat ”Trescal Institute”.

Trescal Institute har utbildningscentra i Tyskland, Asien, Frankrike, Storbritannien och USA. Här förenas gruppens samtliga utbildningsinitiativ, med fokus på två nyckelområden:

 • Internt: Vi förbereder våra medarbetare på morgondagens utmaningar genom att dela med oss av vår kunskap och expertis. Utvecklingen av våra team är en viktig framgångsfaktor för oss
 • Externt: Vi erbjuder våra medarbetare högkvalitativ utbildning och bidrar på så vis till att lyfta fram metrologiyrket

Ersättning och förmåner*

*Beroende på lokala arbetslagar

Trescal tror på att erbjuda alla sina medarbetare världen över ett konkurrenskraftigt och omfattande förmånspaket. De förmåner vi erbjuder är anpassade efter varje enskilt land, men kan omfatta följande:

LIVSSTILSFÖRMÅNER

Trescal erbjuder en mängd olika livsstilsförmåner avsedda att främja en god balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi erbjuder resurser, support och verktyg såsom:

 • Flexibla arbetstider
 • Deltidsarbete
 • Arbetsdelning
 • Gradvis pensionering (i enlighet med lokala arbetslagar)
 • Familjevänliga åtgärder (föräldraledighet för kvinnor och män, även vid adoption)
 • Hälsofrämjande åtgärder
 • Betald ledighet
 • Betald semester

SJUKVÅRD OCH FRISKVÅRD

Vi tar väl hand om våra medarbetare genom att erbjuda följande belöningar, förmåner, hälsoskydd och support:

 • Sjukvårdsförsäkringar
 • Livförsäkringar
 • Handikappersättning och ersättning vid allvarlig sjukdom
 • Pensionsplaner
 • Förebyggande vård
 • Rabatter på läkemedel
 • Åtgärder för att främja en god hälsa och ökad livskvalitet
 • Program för medarbetarstöd

EMPLOYEE MEDARBETARE SOM DELÄGARE

Medarbetare i vissa länder har möjlighet att delta i Trescals aktieprogram.

TRESCAL-KULTUREN

Även om Trescal fortfarande strävar efter att växa har företaget bevarat sin entreprenörsanda, samt sin passion för yrket och lagandan.

Traditioner

Julfester, avtackningsmiddagar, samt dagar då kunder och medarbetares familjemedlemmar är inbjudna till våra laboratorier, idrottstävlingar och annat är bara några exempel på de många evenemang som har kommit att bli tradition på vårt företag. Vi uppmuntrar våra anställda att ta initiativ till att organisera dessa sociala sammankomster.

Sport

Sport utgör en av grunderna i för vårt företag. Som sponsor för olika sportevenemang stöder Trescal seglare, löpare, tyngdlyftare, fotbollslag osv. Eftersom flygindustrin representerar en stor del av vår verksamhet äger Trescal också en varmluftsballong och ett konstflygningsplan som regelbundet visas upp vid större tävlingar eller event. Till exempel följde vår Starduster Patrouille de France på en historisk turné genom USA 2017.