Mer om kalibrering

trescal_innovations_header-1024×788

I vår digitala guide får du lära dig vad metrologi är på mindre än 10 sekunder!

This image has an empty alt attribute; its file name is infographie-en-1-1024x676.jpg

Färdigheter, ackrediteringar, kompetenser och certifieringar …
Vad betyder alla dessa termer och vad är skillnaden mellan dem?

Alla dessa termer är nära förknippade med varandra och gör det möjligt för de som är i behov av metrologitjänster att förstå och välja rätt leverantör på marknaden.

FÄRDIGHETER
När ordet ”färdighet” används av metrologiska tjänsteleverantörer avser det vanligtvis de olika metrologiska områden inom vilka de är experter och som gör dem behöriga att tillhandahålla tjänster till sina kunder.

Se Trescals färdigheter efter laboratorium

ACKREDITERING
En färdighet kan vara ”ackrediterad” eller “icke-ackrediterad”. Måste alla tillverkare få sina mätanordningar kalibrerade (eller kontrollerade). Kraven för denna service kan variera baserat på standarderna för branschen i fråga. Nationella och internationella ackrediteringsorgan ansvarar för att erkänna färdigheterna hos kalibreringstjänstleverantörerna. Dessa ackrediteringsorgan utfärdar en ackreditering åt tjänsteleverantören för ett givet kompetensområde, inom ett visst mätintervall.

Se Trescals ackrediterade domäner efter laboratorium

KOMPETENSER
Ett laboratoriums kompetenser syftar till följande:

  • De kompetensområden som erbjuds
  • De typer av mätutrustning som används
  • De tjänster som erbjuds –  kalibrering som kan utföras i ett laboratorium eller i kundens anläggning, och som även kan ackrediteras osv.

Se Trescals kompetenser

CERTIFIERINGAR
Oavsett tjänsteleverantörens färdigheter och ackrediteringar måste de följa metrologibranschens standarder. En leverantör av kalibreringstjänster måste därför inneha ett visst antal certifieringar inom området metrologi. Certifieringarna kan vara obligatoriska eller rekommenderade. Dessa standarder garanterar i allmänhet att de tillhandahållna tjänsterna är säkra och att de upprätthåller ett visst mått av kvalitet.

Se Trescals certifieringar