Varför välja Trescal

TRESCAL-gruppen är internationellt erkänt som  marknadsledande inom kalibrering.

le S + petit

Vårt mervärde:

  • Tack vare ett internationellt nätverk bestående av mer än 370 laboratorier i 26 länder kan Trescal erbjuda en lokal service till alla sina kunder
  • Med över 780 ackrediteringar inom 28 olika domäner och vårt laboratorienätverk kan vi erbjuda våra kunder ett brett utbud av tekniska tjänster och därmed minimera användningen av externa underleverantörer
  • TRESCAL-gruppen kan utföra ackrediterade eller spårbara kalibreringstjänster över ett omfattande mätintervall och för alla instrumentvarumärken, antingen hos kunden eller på våra egna anläggningar
  • Våra egenutvecklade programvarulösningar för tillgångshantering är kända över hela världen
  • Vi tillhandahåller dagligen tjänster åt internationella kunder som kräver enhetlig prestanda inom sina olika verksamheter i olika länder
  • Vår verksamhet är oberoende av alla mätutrustningstillverkare, vilket säkerställer att vi kan erbjuda våra kunder total opartiskhet, i synnerhet vid reparation och inköp av utrustning
  • Vi har kapacitet att öppna ett nytt laboratorium på mycket kort tid för att stödja våra kunders vidareutveckling. Man kan se framgångsrika exempel på detta i bland annat USA, Singapore, Marocko och Tunisien

Vår viktigaste framgångsfaktor

Oavsett var din utrustning är placerad och vilket Trescal-laboratorium du kontaktar kan vi se till att tillhandahålla den tjänst du behöver inom avtalsfristerna. Med Trescal får du tillgång till omfattande expertis, samt en mängd olika tjänster och laboratorier runt om i världen via en enda kontaktpunkt och en enda källeverantör.

I korthet erbjuder Trescal följande:

  • Tillgång till lokala laboratorier som tillhandahåller tjänster inom flera domäner (fysiska, elektriska och mekaniska) och flera varumärken
  • Åtkomst till ett komplett utbud av metrologitjänster, i synnerhet kalibrering med eller utan bedömning, reparation, tillgångshantering, leverans av kalibrerings- och automatiseringsprogramvara, uthyrning eller köp/återförsäljning av mätinstrument, revision, konsultation och utbildning
  • Garanterat oberoende av alla mätutrustningstillverkare