Kalibrering

Vad är skillnaden mellan kalibrering och kalibrering med bedömning?

trescal_calibration_header

Vad är kalibrering?

Om det föreligger bristande efterlevnad kommer vi att erbjuda följande lösningar:

Justering

Ett mätsystem servas så att det levererar den rekommenderade effekt som motsvarar de givna värdena för kvantiteterna som ska mätas.

Reparation

Service för att återställa utrustningen till dess ursprungsstadium, så att den åtminstone fungerar som mätsystem.

Trescal tillhandahåller kalibrering med eller utan bedömning, testning, justering och reparationstjänster, alltid i enlighet med de kvalitetsstandarder som krävs för branschen i fråga.

Tester

Genom tester kan vi fastställa en produkts kvalitet och prestanda under alla dess olika livscykelstadier. Test utförs i enlighet med standarder eller förordningar.

Behöver du rådgivning beträffande kalibrering?
Kontakta oss!

Vill du har en mer ingående förklaring av vad en kalibrering är? Den officiella definitionen från International Vocabulary of Metrology (VIM) 2008-utgåvan kan du läsa genom att klicka på denna länk.

Ackrediterad kalibrering

Ackreditering är ett certifikat för en färdighet som utfärdas av en oberoende tredje part (COFRAC, ENAC, UKAS, BELAC osv.) åt en tjänsteleverantör som utför kalibreringar. En ackrediterad kalibrering är tillräckligt bevis på standardens spårbarhet.

Trescal har över 780 ackrediteringar inom 28 olika domäner i över 150 laboratorier och 220 kundfilialer från 26 olika länder. Därför har vi kunnat positionera oss som ledande leverantör av kalibreringstjänster för industrin.

Spårbar kalibrering

Enligt ISO/IEC GUIDE 99 (VIM) kan metrologisk spårbarhet definieras som ”en egenskap hos ett mätresultat varigenom resultatet kan kopplas till en referens via en dokumenterat obruten kedja av kalibreringar, som var och en bidrar till mätosäkerheten”.

Var kan jag kalibrera mina enheter?

Trescal erbjuder kalibrering i våra egna laboratorier eller vid din anläggning, beroende på dina specifika behov och eventuella utmaningar.

I Trescals laboratorium

Det här är den lösning som vi rekommenderar i första hand. Om du kan skicka din enhet till ett av våra Trescal-laboratorier kan vi snabbare besvara din förfrågan eftersom vi då har mer personal och utrustning till vårt förfogande.

Vårt mål är att minimera den tid då du inte har tillgång till din utrustning. Vi erbjuder ”transferservice” mellan din anläggning och våra laboratorier. Med denna service kan vi hämta och lämna utrustning i vadderade fodral eller specialutrustade skåpbilar för att garantera att den transporteras under optimala, säkra förhållanden.

I de flesta länder där Trescal bedriver verksamhet har vi mycket starka territoriella nätverk, vilket innebär att vi kan serva din utrustning på en plats så nära dig som möjligt.        

På din anläggning

Om din utrustning inte kan flyttas från dina produktionslinjer kan vi skicka våra tekniker direkt till din anläggning, eller så kan vi erbjuda ett särskilt laboratorium.

Våra mobila kalibreringslaboratorier

Om din utrustning inte enkelt kan skickas till våra laboratorier föreslår vi att du uppsöker ett av våra mobila kalibreringslaboratorier.