scroll

DEN GLOBALE LEDER INDEN FOR KALIBRERING

Trescal er den globale uafhængige ekspert i kalibreringstjenester. Hvert år overlader virksomheder, der er aktive inden for luftfarts-, bil-, bil-, medicinal-, kemikalie-, energi-, elektronik- og telekommunikationssektoren, deres kalibreringsbehov til Trescal.

TRESCAL WORLDWIDE
USE MY LOCATION

ARBEJD VED TRESCAL

Nøglen til Trescal´s succes ligger i det daglige engagement hos medarbejderne, og deres passion for deres profession.

Trescal forpligter sig til at tilbyde oplæring og intern kariere muligheder til de medarbejderne som har interesse og drive til dette.

Udforsk vores muligheder

Trescal news

Article - Oct 27, 2023
Mastering the new Annex 1 EU GMP Guidelines

Meet the new Annex 1 requirements and improve contamination control and prevention. Manufacturers can enhance their PQS by adopting a risk-based approach to assess their processes and facilities, on the basis of a periodic and continuous review.

Read more