Fortrolighedserklæring

trescal_home_header_1

Når du tilgår, viser og bruger denne hjemmeside erklærer du, at du har læst og accepteret denne fortrolighedserklæring, og at du accepterer at overholde dens vilkår.

Se endvidere vores juridiske meddelelse.

Vi prioriterer og respekterer dit privatliv og sikring af dine personoplysninger. Trescal respekterer og beskytter personoplysninger ved brug af denne hjemmeside. Vi forpligter os til ikke frivilligt at videregive til tredjepart individuelt identificerbare oplysninger om vores kunder uden på forhånd at have modtaget tilladelse fra den pågældende bruger til dette formål.

PERSONOPLYSNINGER

Indsamling af oplysninger og personoplysninger

Trescal beder kun om visse typer personoplysninger og navneoplysninger. På nogle få steder på vores hjemmeside beder vi dig om  oplysninger, der anvendes til at optimere besøg på vores hjemmeside eller gør det lettere at følge op efter dit besøg. Vi beder muligvis om dit navn, din mailadresse, dit telefonnummer, din postadresse, din jobtype og andre lignende personoplysninger, der påkræves ved registrering eller tilmelding til vores serviceydelser eller tilbud. I henhold til den franske databeskyttelseslov nr. 78-17 af 6. januar 1978 kan du få indsigt i dine personlige oplysninger og få dem rettet eller slettet, hvis dette skulle være nødvendigt, ved at kontakte contact.dpo@trescal.com.

Brug og formål ved databehandling

De oplysninger, du giver os, bliver behandlet fortroligt og bruges udelukkende som del af din kunderelation med Trescal og selskaber, som ejes direkte eller indirekte af Trescal International (“koncernselskaber”). Behandlingen af personoplysninger, som udføres af Trescal via kontaktformularen, udføres til følgende formål:

 • administration og udsendelse af mails eller nyhedsbreve samt til at opsøge kundeemner, som har givet deres samtykke,
 • tilføjelse af yderligere oplysninger, som indsamles på vores hjemmeside, eller sammenlægning af disse oplysninger med oplysninger fra vores koncernselskaber,
 • udarbejdelse af vores brugeres demografiske egenskaber og til formidling af statistikker og anden generel markedsinformation om Trescal, hvor disse demografiske egenskaber altid vil repræsentere kollektive oplysninger og aldrig kan bruges til at identificere en bestemt bruger,
 • deling af personligt identificerbare oplysninger med vores koncernselskaber for at forbedre markedsføringen af vores produkter og tjenester til brugerne,
 • videregivelse af generaliserede oplysninger om brugere med henblik på at beskrive vores tjenester og produkter til partnere, annoncører og andre tredjeparter, uanset om de er eksisterende eller potentielle, samt til andre juridisk gyldige formål, især planlægning og implementering af vores salgsfremmende kampagner eller reklamekampagner,
 • Administration og behandling af anmodninger om indsigt, ændring, sletning af data, indsigelse imod eller begrænsning af behandlingen,
 • administration, behandling og besvarelse af spørgsmål, anmodninger og krav fra brugere.

Datanøjagtighed og opdateringer

Når brugeren indtaster oplysninger, er det brugerens ansvar at sikre, at oplysningerne er nøjagtige og aktuelle.

Overførsel

Trescal udleverer ikke dine personlige oplysninger til nogen udenforstående organisation til markedsføringsformål uden dit samtykke. Oplysninger, som kan identificere dig (navn, adresse, telefonnummer), eller oplysninger om dine køb vil ikke blive videregivet, solgt eller lejet til eksterne organisationer. Disse personlige oplysninger deles muligvis med agenter eller selskaber, som er Trescals underleverandører eller koncernselskaber, med det formål at tilbyde serviceydelser på Trescals vegne.

Tredjepartswebsider

Vi gør dig herved opmærksom på, at andre websider, som du får adgang til via vores hjemmeside, muligvis indsamler individuelt identificerbare oplysninger. Denne fortrolighedserklæring gælder ikke for oplysninger på tredjepartswebsider, der linkes til fra denne hjemmeside.

Opbevaring af data

De personoplysninger, der indsamles, opbevares og bruges i en periode i henhold til gældende lovgivning og/eller standarder.

Derefter slettes de personoplysninger, der er blevet indsamlet, når en af følgende opstår:

 • udløb af opbevaringsperioden,
 • en brugers udøvelse af sin ret til sletning i overensstemmelse med gældende regler og de metoder, der angives i afsnittet “Ret til indsigt / rettelse og sletning / begrænsning / indsigelse” nedenfor.

Fortrolighed og integritet

Trescal anvender alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre fortroligheden og integriteten af de personoplysninger, virksomheden behandler.

Trescal kan dog ikke garantere, at disse foranstaltninger forhindrer enhver risiko for videregivelse af personoplysninger og kan ikke holdes ansvarlig for sikkerhedsfejl, især hvis der er tale om svigagtig adfærd fra tredjeparts side, eller hvis denne sikkerhedsfejl skyldes brugeren.

Du er alene ansvarlig for den adgangskode, du har valgt at bruge til at få adgang til bestemte dele af hjemmesiden og for ikke at videregive den.

Trescal har ingen planer om at overføre personoplysninger til lande, der ikke tilbyder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i henhold til den gældende lovgivning.

Ret til indsigt / rettelse og sletning / begrænsning / indsigelse

I overensstemmelse med gældende regler har brugeren ret til indsigt og til at rette, slette og begrænse brugen af de personoplysninger, der behandles af Trescal. Brugeren har også ret til at gøre indsigelse imod behandlingen af personoplysninger til opsøgende formål.

Disse rettigheder kan til enhver tid udøves af brugeren, uden at brugeren skal begrunde sin udøvelse, ved at anvende kontaktformularen på vores hjemmeside eller ved at sende et brev til følgende adresse: Trescal (contact.dpo@trescal.com), 18 rue Séguier 75006 Paris, Frankrig og vedlægge legitimation.

COOKIES

Denne webside anvender cookies. En cookie er en lille fil, der lagres på din computer, mobil eller tablet, når du besøger en webside.

De eneste cookies, vi bruger, er:

 • Obligatoriske cookies, som er nødvendige for, at hjemmesiden kan fungere korrekt – autentisering til WordPress BackOffice, registrering af præferencer i henhold til persondataforordningen (GDPR).
 • Valgfrie målecookies (f.eks.: Google Analytics) og integrering af tredjepartsydelser (f.eks.: YouTube).

Hvis du har givet tilladelse til, at vi lagrer cookies på din enhed, kan du trække din tilladelse tilbage ved at klikke her.

ÆNDRINGER

Trescal forbeholder sig ret til på et hvilket som helst tidspunkt at ændre eller tilføje yderligere oplysninger til denne fortrolighedserklæring. Du bør derfor læse denne erklæring, hver gang du besøger hjemmesiden. Alle ændringer og tilføjelser til denne fortrolighedserklæring er gældende fra den dato, hvorpå de offentliggøres på vores hjemmeside.