Mere om kalibrering

trescal_navigation_guide_header

Vores digitale vejledning viser dig, hvad metrologi er på mindre end ti sekunder!

Kompetencer, akkrediteringer, kapacitet og certificeringer …
Hvad betyder alt det? Og hvad er forskellen?

Alle disse betegnelser er tæt knyttet til hinanden og gør det muligt for enhver, der har brug for metrologitjenester, at forstå og vælge den rigtige udbyder på markedet.

KOMPETENCER
Når ordet “kompetencer” anvendes af en metrologisk serviceudbyder, betyder det de forskellige metrologiske fagområder, som udbyderen er ekspert i og som gør udbyderen kompetent til at levere tjenester til kunden.

Se Trescals kompetencer efter laboratorium


AKKREDITERING
En kompetence kan være “akkrediteret” eller “ikke akkrediteret”, er alle producenter nødt til at få deres måleudstyr kalibreret (eller kontrolleret). Kravene til denne serviceydelse kan variere afhængigt af standarderne for branchen. Nationale og internationale akkrediteringsorganer er ansvarlige for anerkendelse af serviceudbydernes kompetencer. Disse akkrediteringsorganer udsteder serviceudbyderen med akkreditering inden for et givet kompetenceområde for et givet måleområde.

Se Trescals akkrediterede kompetenceområder efter laboratorium

KAPACITET
Et laboratoriums kapacitet henviser til:

  • De kompetencer der tilbydes
  • Den type måleudstyr der anvendes
  • De serviceydelser der tilbydes – kalibrering der kan udføres i et laboratorium eller hos kunden, og som også evt. kan akkrediteres osv.

Se Trescals kapacitet


CERTIFICERINGER
Regardless of a service provider’s skills and accreditations, they must comply with the metrology industry’s standards. The calibration service provider must therefore have a certain number of certifications in the field of metrology, and these may be compulsory or recommended. These standards generally guarantee that the services provided are safe and of a certain quality.

Se Trescals certificeringer