Kalibrering

Hvad er forskellen på kalibrering og kalibrering med overensstemmelseserklæring?

trescal_calibration_header

Hvad er kalibrering?

Hvis der konstateres afvigelse, tilbyder vi en løsning, herunder:

Justering

Service af måleteknisk system så det leverer det anbefalede output, der svarer til de givne værdier for de kvantiteter, der skal måles.

Reparation

Serviceydelser der genopretter udstyret til den oprindelige tilstand som funktionelt måleteknisk system.

Trescal leverer kalibrering med eller uden overensstemmelseserklæring, testning, justering og reparation, mens Trescal opfylder kvalitetsstandarder for den pågældende branche.

Tests

Test sætter os i stand til at vurdere et produkts kvalitet og ydelse igennem hele produktets livscyklus. Test udføres med udgangspunkt i standarder eller forskrifter.

Har du brug for et godt råd om kalibrering?
Kontakt os!

Du finder en nøjagtig definition af, hvad kalibrering er, ved at læse den officielle definition fra International Vocabulary of Metrology (VIM) i versionen fra 2008 ved at klikke på dette link.

Akkrediteret kalibrering

Akkreditering er et certifikat for en kompetence, der udstedes af en uafhængig tredjepart (COFRAC, ENAC, UKAS, BELAC mv.) til en serviceudbyder, der udfører kalibreringer. Akkrediteret kalibrering er tilstrækkeligt bevis for standardens sporbarhed.

Trescal har mere end 780 akkrediteringer inden for 28 forskellige områder i mere end 150 laboratorier og 220 kundefilialer i 26 forskellige lande. Derfor anses Trescal som den førende kalibreringsservice til industrien.

Sporbar kalibrering

I henhold til ISO/IEC GUIDE 99 (VIM) defineres metrologisk sporbarhed som “egenskaben ved et måleresultat, hvorved resultatet kan relateres til en reference igennem en dokumenteret ubrudt kæde af kalibreringer, der hver bidrager til måleusikkerheden”.

Hvor kan jeg få mine enheder kalibreret?

For bedst at kunne imødekomme dine behov og tilpasse os dine udfordringer kan Trescal nemt kalibrere dine enheder:

På Trescal-laboratoriet

Dette er den løsning, vi anbefaler, og som vi anbefaler først. Hvis du kan sende din enhed til et af Trescals laboratorier, kan vi reagere hurtigere og nemmere på din forespørgsel, da vi har mere personale og udstyr til rådighed i samme lokation.

Vores ambition er at minimere den nedetid, hvori dine enheder ikke er tilgængelige. Vi tilbyder en “ekspres” imellem din lokation og vores laboratorier, der løbende afhenter og afleverer instrumenter i sikrede kasser eller specialudstyrede vogne, der garanterer, at dit udstyr transporteres under optimalt sikre forhold.

I de fleste lande, hvor Trescal driver virksomhed, råder vi over meget stærke netværk, der giver os mulighed for at servicere dit udstyr så tæt på, hvor du befinder dig som muligt.

Hos dig

Hvis dit udstyr ikke kan flyttes fra dine produktionslinjer, kan vi sende vores teknikere, der arbejder i henhold til specifikke standarder, direkte ud til dig eller vi kan tilbyde et dedikeret laboratorium.

Vores mobile kalibreringslaboratorier

Hvis det er svært at sende dit udstyr til vores laboratorier, foreslår vi alternativt, at du kan besøge et af vores mobile kalibreringslaboratorier, som har et kontrolleret klima.