Juridiska meddelanden

trescal_home_header_1

Genom att öppna, titta på och använda denna webbplats accepterar du dessa villkor och du samtycker till att följa dem.

Denna webbplats publiceras av Trescal International SAS.

Företagsnamn: Trescal International SAS
Handelsnamn: Trescal
Säte: 24 -26 Rue de Villeneuve- 94150 Rungis – France – Frankrike  
Kapital: 92 861 480 euro
Organisationsnummer: CRETEIL B 793 206 053 

Telefon: +33 (0) 1 56 70 36 36
E-post: france@trescal.com

Publiceringsansvarig: Marie-Zoé Beaugrand 

Denna webbplats ligger hos OVH.
Företagsnamn: OVH SAS
Adress: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrike
RCS: Lille Métropole 424 761 419 00045
Telefon: +33 (0) 9 72 10 10 10

Trescal International (nedan kallat ”Trescal” eller ”vi”) erbjuder besökare och användare tillgång till denna webbplats på grundval av (och baserat på) ditt godkännande av följande villkor.

Trescal ger dig härmed tillåtelse att öppna, ladda ner och använda denna webbplats endast för din personliga användning.

Vi har rätt att när som helst och efter eget gottfinnande lägga till, radera eller ändra hela eller delar av de tjänster som ingår på webbplatsen och/eller återkalla ditt tillstånd.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt material, inklusive men inte begränsat till inställningar, fönster och skärmar, samt all information som visas på eller av Trescal i relation till denna webbplats skyddas av alla tillämpliga lagar.

Trescal äger, innehar och behåller alla äganderättigheter, inklusive reproduktionsrättigheter, för denna webbplats och materialet som finns här. Varumärken, servicemärken, handelsnamn, logotyper och andra referenser, inklusive domännamnet Trescal, som visas på denna webbplats är registrerade och icke-registrerade varumärken som tillhör Trescal eller en tredje part som har gett Trescal rätt att använda dem på denna webbplats. Inget innehåll på webbplatsen ska anses ge besökaren eller användaren licens eller rätt att använda ett varumärke som visas på webbplatsen utan skriftligt tillstånd från Trescal eller en tredje part.

Trescal och/eller dess tredjepartsinnehållsleverantörer ska förbli ägare till informationen på denna webbplats, och användaren får inte förvärva någon av ovanstående äganderätt genom att skriva ut eller ladda ner någon del av informationen eller genom att använda webbplatsens funktioner. 

Copyrights© René Gaens / Trescal / Gilles Rolle / Sirer / Ed Bagnall / Andrey Armyagov – adobe stock / DAVAINE / Alexander Raths / Fotolia_3409070_M / shutterstock_1512179054 / ©Fotolia_7991953_Mok / iStock_000015489781XLarge / Aurélien Mahot / QTI / Elisabet Armora Serrahima / Javier Larrea

HYPERTEXTLÄNKAR

För att förenkla användningen av denna webbplats tillhandahåller Trescal länkar till andra webbplatser. Länkar till denna webbplats kan också tillhandahållas på andra webbplatser, med eller utan Trescals vetskap.

Trescal ansvarar inte för innehållet på webbplatserna som nås via länkar och dessa länkar innebär inte på något sätt att Trescal stöder, licensierar, godkänner eller på något sätt är kopplade till dessa andra webbplatser, produkter eller tjänster som beskrivs däri och/eller till deras ägare. Inte heller innebär det att Trescal har gett dessa andra webbplatser tillstånd att använda varumärken, handelsnamn, logotyper eller andra funktioner vars varumärke eller reproduktionsrättigheter tillhör Trescal.

Varje fysisk eller juridisk person som vill skapa en hypertextlänk som leder till webbplatsen www.trescal.com måste först erhålla uttryckligt förhandsgodkännande från företaget Trescal International via e-post som skickas till ovan angiven adress.

ANSVAR

Uppgifterna och informationen på denna webbplats tillhandahålls endast för informationsändamål av Trescal. Trescal är innehavare av denna webbplats men kan inte garantera att data och information som finns tillgänglig på webbplatsen är korrekt och fullständig. Följaktligen kan Trescal inte i något fall hållas ansvarigt för skador som uppstått till följd av användningen av data och information som finns tillgänglig på denna webbplats.

Se vår sekretesspolicy för mer information om de syften för vilka vi använder information om dig eller din användning av vår webbplats.


Dessa användningsvillkor regleras av fransk lag. De franska domstolarna har exklusiv territoriell behörighet att bedöma eventuella klagomål i samband med användningen av denna webbplats.


Läs vår sekretesspolicy.